Condiții generale

Condiții generale de vânzare – cumpărare pin web site-ul de comerț electronic Waterpulse.ro

Prin folosirea serviciilor magazinului online Waterpulse.bg, se consideră că acceptați Condițiile generale, menționate mai jos în prezentul document. N cazul în care nu sunteți de acord cu Condițiile generale ale Waterpulse.ro, vă rugăm a nu utiliza acest site de Internet.

НPrezentul document conține Condițiile generale, prin care " LaDigue" OOD, denumită mai jos în textul prezentului document Waterpulse.ro, furnizează servicii utilizatorilor prin magazinul online Waterpulse.bg. Condițiile generale reprezintă acordul pentru încheierea unui contract de vânzare – cumpărare între persoana, care a căzut de acord cu aceste Condiții generale, denumită mai jos pe scurt "Client", pe de o parte, și Waterpulse.bg, pe de altă parte, în legătură cu comandarea și achiziționarea produselor oferite prin magazinul electronic Waterpulse.ro.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Waterpulse.ro acordă Clientului posibilitatea de a achiziționa produsele oferite prin site-ul de Internet al Waterpulse.ro și plata a prețului de vânzare respectiv, cu conformarea și respectarea cu strictețe de către Client a prezentelor Condiții generale, precum și a cerințelor menționate suplimentar în diferitele pagini de Internet ale Waterpulse.ro, referitoare la mărfurile concrete.

MODIFICĂRI ADUSE PREZENTELOR CONDIȚII

În măsură în care mărfurile oferite de Waterpulse.ro sunt foarte diversificate și sunt completate și modificate permanent, în vederea perfecționării acestora și lărgirii catalogului de produse, precum și în legătură cu modificările legislative, care se reflectă asupra condițiile de oferire a acestora, prezentele Condiții generale pot fi modificat unilateral de către Waterpulse.ro

PREȚURI

Prețul de vânzare, datorat de către Client este cel menționat în cadrul invitației de cumpărare a produsului în momentul depunerii comenzii de cumpărare.

MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul din secțiunea precedentă și cheltuielile de livrare ar putea fi plătite în felul următor: în numerar de către Clientul sau de o persoană terță în numele Clientului, prin plata prin ramburs; plata prin PayPal.com; plata cu carduri

PREDAREA MĂRFURILOR

Marfa este predată Clientului sau unei persoane terțe, care primește și confirmă primirea sa în numele Clientului. În cazul în care Clientul nu poate fi regăsit în termenul de livrare la adresa menționată de acesta sau dacă nu este asigurat accesul și condițiile de predare a mărfurilor în acest termen, Waterpulse.ro este scutit de obligația sa de a livra marfa comandată comandată.

DREPT LA REFUZ

Clientul are dreptul a refuza primirea mărfurilor comandate de acesta, în cazul în care:

marfa livrată în mod evident nu corespunde celei comandate de către Client și aceasta s-ar putea constata prin examinarea sa uzuală;

marfa a fost deteriorată la transportarea sa;

prețul, care urmează să fie plătit de către Client nu corespunde prețului datorat;